„Kultura dostępna”

Zakończyły się warsztaty teatralne z młodzieżą Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu prowadzone przez dr hab. Przemysława Kanię w ramach projektu „Kultura dostępna”, realizowanego przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie . Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów teatralnych z młodzieżą.
Głównym założeniem było pobudzanie wyobraźni w kierunku budowania sytuacji scenicznych oraz interpretacji tekstu. Forma warsztatów była otwarta, zatem każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach. Z tego względu prowadzący nie nakładał na uczniów dodatkowego obowiązku uczenia się tekstu i przygotowywania przedstawienia finałowego, tylko skupił swoją uwagę na podstawie pracy aktora, czyli „detektywistycznej pracy analitycznej” oraz formie ujęcia tego w „zdarzeniu scenicznym”. Wszystkim biorącym udział w projekcie serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu licząc, że kolejne nasze inicjatywy również będą pozytywnie rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

Fotorelacja z Projektu

Comments are closed.