VII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody” – WYNIKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

Chrońmy źródła wody

pod patronatem honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrza Miasta Bukowno, Wójta Gminy Klucze, Wójta Gminy Bolesław.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław.

WYNIKI VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego Chrońmy źródła wody

Regulamin Konkursu 2023

Załączniki do Konkursu 2023

Plakat promujący siódmą edycję konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego Chrońmy źródła wody

Comments are closed.