OSOBOWOŚCI

 Na tej stronie będziemy prezentować sylwetki osób, które wniosły wkład w rozwój kultury w naszym mieście. Pragniemy pokazać ludzi działających dla teatru, angażujących się w działania parateatralne, upowszechniających kulturę regionu, przyczyniających się do rozwoju życia literackiego i artystycznego oraz dbających
o zachowanie i przekazywanie tradycji. Chcemy przybliżać portrety różnych postaci 
w przekonaniu, że być może staną się inspiracją dla tych, którzy poszukują sposobów twórczej samorealizacji.   Zapraszamy do współpracy!

BARBARA KALLISTA

Comments are closed.