OSOBOWOŚCI

 Na tej stronie będziemy prezentować sylwetki osób, które wniosły wkład w rozwój kultury w naszym mieście.
Pragniemy pokazać ludzi działających dla teatru, angażujących się w działania parateatralne,
upowszechniających kulturę regionu, przyczyniających się do rozwoju życia literackiego i artystycznego oraz dbających
o zachowanie i przekazywanie tradycji. Chcemy przybliżać portrety różnych postaci w przekonaniu,
że być może staną się inspiracją dla tych, którzy poszukują sposobów twórczej samorealizacji.   
Zapraszamy do współpracy!

BARBARA KALLISTA

ANNA KAJDA

Comments are closed.