ZARZĄD

Uchwałą nr 3/2018

Walnego Zebrania  Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu

o wyborze Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 27.11.2018 r.

wybrano

Zarząd Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu:

Prezes Zarządu
Przemysław Kania

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Goździelska

Sekretarz Zarządu

Halina Świtlicka

Skarbnik

Wiesława Syguła

 

Comments are closed.