Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2022

7 kwietnia 2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu miała miejsce uroczysta gala z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru 2022.

Statuetki teatralne za rok 2021 otrzymali:
Misia Bik – laudację przygotowała i wygłosiła Halina Świtlicka,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu – laudację przygotowała Wiesława Syguła, wygłosiła Daria Wąs.

Rozdane zostały nagrody i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursów:
◊ VI Małopolskiego Turnieju Wiedzy o Teatrze
◊ VI Małopolskiego Konkursu na Recenzję Teatralną
◊ Powiatowego Konkursu Literackiego „Moje zakończenie książki”, współorganizowanego z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie Filią w Olkuszu.

Za wsparcie, nagrody, upominki i obecność z głębi serca dziękujemy patronom honorowym i partnerom:
◊ Agnieszce Ścigaj – Posłance na Sejm RP VIII i IX kadencji
◊ Lidii Gądek – Posłance na Sejm RP VII i VIII kadencji
◊ Staroście Powiatu Olkuskiego
◊ Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz
◊ Olkuskiemu oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego
◊ Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu
◊ Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Olkuszu
◊ Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kolbarku
◊ Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olkuszu
◊ PSS „Społem” w Olkuszu


W części artystycznej zaprezentował się chór z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu pod przewodnictwem Macieja Banysia.

Cieszymy się ogromnie, że wreszcie mogliśmy się spotkać!
Wszystkim członkom STL dziękujemy! To najcenniejsza praca, bo społeczna! Zapisujcie swoją postawą piękną kartę w historii działalności organizacji pozarządowych naszego Powiatu.

STATUETKI TEATRALNE 2021

Comments are closed.