Międzynarodowy Dzień Teatru 2015

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu z inicjatywy Towarzystwa Kultury Teatralnej, jak co roku, odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród teatralnych. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ działalność wspomnianego oddziału została uroczyście zakończona, a na scenie zaprezentowano logo nowego Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego.   

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu z inicjatywy Towarzystwa Kultury Teatralnej, jak co roku, odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród teatralnych. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ działalność wspomnianego oddziału została uroczyście zakończona, a na scenie zaprezentowano logo nowego Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego.   
Witając wszystkich gości, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej, Anna Hajduła, odczytała orędzie, przygotowane na prośbę Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przez wybitnego człowieka teatru, polskiego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego: „Teatr powinien zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione, przekraczając mury i bariery”. Uzupełnieniem przesłania orędzia był występ uczennicy Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu – Justyny Rydzyk, która zaprezentowała utwór Edwarda Stachury pt. „Życie to jest teatr” i Stanisława Soyki „Tolerancja”. Przypominała także  najważniejsze kierunki działań TKT Oddziału Olkusz od 2001 do 2015r., m.in. wyjazdy młodzieży i dorosłych do teatru, opery i operetki, spotkania
z aktorami, ludźmi sztuki i animatorami kultury, przeglądy i festiwale teatralne, konkursy i wiele innych.

tkt4tkt1

Dalszą cześć poprowadził pan Przemysław Kania – prezes STL. Podkreślił, że głównym celem i założeniem STL jest współpraca we wspólnych działaniach dzieci i młodzieży w różnym wieku. Toteż program artystyczny połączył dwie skrajne wiekowo grupy edukacyjne, które doskonale się uzupełniały. W pierwszej części spotkania można było obejrzeć prezentację poświęconą niedawno zmarłej poetce pani Annie Piątek, przygotowaną przez dyrektora Zespołu Szkół nr 4
w Olkuszu Maridę Zoń i  nauczyciela j. polskiego Marcina Tomsię. Prezentację poprzedziło wystąpienie pani Grażyny Wącław, przyjaciółki poetki: „…pani Anna Piątek… była niezwykłym człowiekiem. Miała piękną duszę, która doskonale wyrażała się w jej poezji”. Chwilę później na scenie można było zobaczyć uczniów w montażu poetycko – muzycznym. Recytowano wiersze pochodzące z dwóch ostatnich tomików poetki.  Wystąpiła też grupa teatru cieni „Akrocienie” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, którzy pod kierunkiem pani Małgorzaty Dachowskiej przedstawili etiudę pt. „W kręgu życia”, inspirowaną twórczością Anny Piątek. Zwieńczeniem części artystycznej była „Zorba” w wykonaniu uczniów Technikum Budowlanego, przygotowanych przez panią Beatę Dumarę – Urban.

tkt8tkt7

Drugim z ważnych momentów uroczystości było wręczenie Statuetki Teatralnej – honorowego wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych na polu kultury teatralnej, przyznawanej przez Zarząd Okręgu TKT, Statuetką wyróżniono Gimnazjum w Kluczach  za całokształt działań teatralnych.

Ważne przedsięwzięcia TKT to XII Małopolski Konkurs na Recenzję  Teatralną, Ogólnopolska Akcja „Bliżej Teatru” – Teatr 2014 oraz Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze. Są zrealizowane nakładem pracy społecznej nauczycieli i mogły być sfinalizowane dzięki pomocy władz edukacyjnych, i samorządowych – Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Hojność okazały także działające w naszym regionie firmy: P.H.U. „INSTALBUD” w Trzebini oddz. Olkusz, Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu, Piekarnia EMK Marek Kiełtyka, Drukarnia Omega-Art.

tkt7

Małopolski Konkurs na Recenzję Teatralną organizowany jest od początku funkcjonowania TKT w Olkuszu, a ma swoje źródła w bogatej tradycji TKT województwa śląskiego
i ogólnopolskiej. W tym roku na konkurs, który ma charakter dwustopniowy, nauczyciele nadesłali 20 wybranych, spośród wielu, prac. Za organizację konkursu odpowiada pani Grażyna Wacław.  W tym roku  w skład jury weszli jako przewodnicząca mgr Grażyna Wącław – doświadczona polonistka z ZS nr 3, pod której opieką uczniowie byli laureatami różnych konkursów, dr Mariola Rokicka – wielokrotna laureatka konkursów na recenzję województwa śląskiego oraz dr Przemysław Kania – aktor i wykładowca w PWST we Wrocławiu.
W kategorii uczniów gimnazjów w XII Małopolskim Konkursie na Recenzję  Teatralną laureatem I m-ca został Adrian Dachowski (Beata Rup) z Gim. nr 4 za recenzję „Małego Księcia”. Drugie miejsce zajęły ex aequo Kinga Łebek z Gim. nr 1 (Małgorzata Curyło-Maciąg), Jowita Mosur z Gim. nr 1 (Iwona Nocoń). Trzecie miejsce ex aequo Urszula Wadas z Gim. nr 4 (Małgorzata Bigaj), Aleksandra Drygała z Gim. nr 1 (Małgorzata Curyło-Maciąg). Wyróżnienia zdobyli: Łucja Piątek (Bożena Gęgotek) i  Jakub Bocianowski (Renata Bortnik) z Gim. nr 1w Olkuszu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I m-ce zdobyła Klaudia Krawiec z ZS nr 4 w Olkuszu (Renata Skubis-Kubańska). Drugie miejsce zajęły ex aequo  –  Klaudia Majka z ZS nr 3 w Olkuszu (Agnieszkia Goździelska) i Karolina Wilk z III LO w tymże ZS (Anna Hajduła). Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Caban z I LO (Agnieszka Kocjan- Hickiewicz).  Wyróżnienie zdobyła Joanna Laszczak z III LO w ZS nr 3 (Anna Hajduła) i Magdalena Drapała z I LO (Marta Macek).
Autorzy wyróżnionych prac ujęli jurorów swoją wrażliwością na magię teatru, poprawną analizą kreacji aktorskich i umiejętnym łączeniem odbioru spektaklu z refleksją nad życiem współczesnego  człowieka. W imieniu jury protokół odczytała dr Mariola Rokicka, podkreślając że „Obcowanie ze sztuką, a zwłaszcza wartościowymi, przemyślanymi spektaklami, kształtuje w młodzieży wrażliwość na „słowo piękne i prawdziwe” (Norwid).
A bardzo potrzeba tej wrażliwości w dzisiejszych czasach kultury obrazkowej, kiedy,  niestety, czytanie książek staje się elitarnym zajęciem”.
W Ogólnopolskiej Akcji „Bliżej Teatru” – Teatr 2014 za aktywną działalność upowszechniającą teatr jury w składzie: pani Wiesława Syguła  – nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 3 w Olkuszu,  pani Anna Hajduła – metodyk i nauczyciel j. polskiego z tejże szkoły oraz dr Przemysław Kania – aktor i wykładowca w Szkole Teatralnej,  nagrodziło kolejno:
SP w Kluczach, SP nr 2 w Olkuszu, Gim. nr 1 oraz wyróżniono SP nr 3 i SP nr 4 w Olkuszu. Szkoła, organizując wyjazdy do teatrów, spełnia ogromną rolę w rozwijaniu osobowości młodego człowieka, w jego rozwoju duchowym i kształtowaniu humanistycznych postaw.
Do XII edycji Małopolskiego Turnieju Wiedzy o Teatrze przystąpiło 54 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Zadaniem było rozwiązanie testu, zawierającego pytania otwarte z dziedziny wiedzy o teatrze i dramacie współczesnym, antycznym, elżbietańskim i klasycystycznym. Uczniowie musieli również wykazać się znajomością lektur: ,,Antygony” Sofoklesa, ,,Makbeta” W. Szekspira oraz ,,Świętoszka” Moliera. Prace ocenione zostały przez jury, w skład którego weszli:nauczyciele poloniści ZS nr 3: pani Agnieszka Goździelska i pani Beata Banasiewicz oraz teatrolog, nauczyciel Gim. nr 1 pani
Bożena Gęgotek.

W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych I m-ce zajęła Weronika Kajda z Gim. nr 3
w Olkuszu(Iwona Lis), II m-ce Piotr Wiśniewski z Gim. nr 3 (Alinę Rogóż), III m-ce Karolina Nowak  (Gim. nr 2 (Marzenę Gamrot).

Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Stempniewska (Iwona Sośnierz) – Gim. w Bolesławiu, Izabela Pięta (Beata Rup) – Gim. nr 4, Bartłomiej Kiszka (Magdalena Szlachta) – ZS nr 1
w Sułoszowej, Weronika Curyło (Małgorzata Curyło – Maciąg) – Gim. nr 1,  Alicja Banyś (Iwona Boruń) – Gim. w Kluczach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I m-ce Milena Ochenduszko (Wanda Cieślik) z IV LO i Aleksandra Pałka (Joanna Łakomiec) z IV LO, II m-ce Kamila Amrozy (Agata Majta) z IV LO, III -ce. Jolanta Nowak (Dorota Dziurowicz) z ZS nr 4 w Olkuszu.

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Żak – ZS nr 3, Oliwia Adamczyk – ZS nr 3, Barbara Czerwińska (Dorota Dziurowicz ) – ZS nr 4 i Laura Pragnący (Joanna Łakomiec) – IV LO
w Olkuszu.

Organizatorzy konkursów wszystkim laureatom pogratulowali i skierowali podziękowania do nauczycieli, którzy mimo pośpiechu, charakterystycznego dla dzisiejszych czasów i rozlicznych obowiązków, potrafią się zatrzymać oraz skłonić młodych do skupienia i refleksji nad uniwersalnymi wartościami.

Po części oficjalnej udano się na poczęstunek, który przygotowały uczennice Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4  w Olkuszu pod opieką pań: Renaty Skubis – Kubańskiej i pani Doroty Dziurowicz.  Przy kawie, herbacie i łakociach mile upływał czas, w którym dzielono się refleksjami na temat działalności TKT w środowisku i przyszłości STL

Comments are closed.