Osobowości ziemi olkuskiej

Zapraszamy na stronę OSOBOWOŚCI, gdzie będziemy prezentować sylwetki osób, które wniosły wkład w rozwój kultury w naszym mieście. Pragniemy pokazać ludzi działających dla teatru, angażujących się w działania parateatralne, upowszechniających kulturę regionu, przyczyniających się do rozwoju życia literackiego i artystycznego oraz dbających o zachowanie i przekazywanie tradycji. Chcemy przybliżać portrety różnych postaci  w przekonaniu, że być może staną się inspiracją dla tych, którzy poszukują sposobów twórczej samorealizacji. Zapraszamy do współpracy!

Comments are closed.