Podsumowanie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego

7.11.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
w czasie którego Prezes STL Przemysław Kania podziękował za pracę Zarządowi,
pracującemu w STL w kadencji 2018-2023. Słowa wdzięczności i wielkiego szacunku skierował do:
Wiceprezes Agnieszki Goździelskiej,
Sekretarza Zarządu Haliny Świtlickiej,
Skarbnik Wiesławy Syguły
oraz
Pełnomocnik ds. Zarządu Renaty Skubis-Kubańskiej
i Administrator Danych Osobowych Reginie Burdziakowskiej-Maj.

Trzy osoby stoją, mężczyzna w środku, po jego obu stronach kobiety z kwiatami w rękach.

Decyzją Walnego Zebrania Członków STL nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes Zarządu – Przemysław Kania
Wiceprezesi – Daria Wąs i Marcin Tomsia
Sekretarz Zarządu – Agata Wandzel-Kluczewska
Skarbnik – Renata Kaliś
Członkowie Zarządu – Renata Zawisz i Paweł Kieres.

Siedem osób stoi obok siebie i pozuje do zdjęcia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
Katarzyna Markiewicz – przewodnicząca
Małgorzata Micorek – członek Komisji
Olga Śladowska – członek Komisji.

Dziesięć osób stoi obok siebie i pozuje do zdjęcia.

Komisja Skrutacyjna składała się z młodzieży, która dołączyła do Stowarzyszenia:
Olga Kowal, Marta Czerniak, Paweł Kieres.

Comments are closed.