Uniwersytet profesora Wodniczka – edukacja ekologiczna dla najmłodszych

 

20 czerwca 2018r. w dawnym budynku Stacji Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu nastąpiła inauguracja Uniwersytetu profesora Wodniczka – edukacja ekologiczna dla najmłodszych.
Projekt realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z czterema gminami powiatu olkuskiego.
Projekt zakłada przygotowanie nowoczesnego programu edukacji ekologicznej o tematyce wodnej oraz jego realizację w specjalnie przygotowanym do tego terenie i budynku PWiK.

Comments are closed.