VIII edycja Konkursu „Chrońmy źródła wody”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

 zapraszają do udziału

 w VIII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego

Chrońmy źródła wody

pod patronatem honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,, Burmistrza Miasta Bukowno, Wójta Gminy Klucze, Wójta Gminy Bolesław.

Regulamin VIII edycji Konkursu

Załączniki do Konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław.

Comments are closed.